Запорожский Городской Союз Предпринимателей "Ника"

Главная » 2012 » Декабрь » 26 » Шановні платники податків!
18:22
Шановні платники податків!

КОНСУЛЬТУЮТЬ ФАХІВЦІ  ВІДДІЛУ МАСОВО - РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ  ДПС  ОБЛАСТІ

 

Шановні платники податків!

 

Законом України від  6 грудня 2012 року № 5515-VІ  «Про Державний бюджет на 2013 рік»  встановлені нові розміри мінімальної заробітної  плати та прожиткового  мінімуму на 2013 рік.

Зокрема, встановлено  у 2013 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня -- 1108 гривень, з 1 грудня -- 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня -- 972 гривні, з 1 грудня -- 1032 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня -- 1210 гривень, з 1 грудня --1286 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня -- 1147 гривень, з 1 грудня -- 1218 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня -- 894 гривні, з 1 грудня -- 949 гривень – стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік»

Статтею  8 Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» установлено  мінімальну заробітну плату у 2013 році у наступних розмірах:

- у місячному розмірі: з 1 січня -- 1147 гривень, з 1 грудня -- 1218 гривень;

- у погодинному розмірі: з 1 січня -- 6,88 гривні, з 1 грудня -- 7,3 гривні.

Відповідно до статті 169  Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Враховуючи вищезазначене,  з 1 січня 2013  року розмір доходу у вигляді заробітної плати, що дає право  на одержання податкових соціальних пільг,   становить 1610 грн.  на  місяць.

Також з 1 січня 2013 року  зміниться розмір  податкових соціальних пільг.

Зокрема, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

- по пп. 169.1.1.  Податкового кодексу України  - для будь-якого платника податку – 573 грн.50 коп. на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.2.  Податкового кодексу України  - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину  - 573 грн.50 коп. на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.3. Податкового кодексу України -  860 грн.25 коп. на місяць – (150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Зазначена пільга передбачена для  громадян які  є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем),  опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років,  утримують дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років та для інших категорій платників.

- по пп. 169.1.4.  Податкового кодексу України – 1147 грн. 00 коп. на місяць - (200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Наприклад, така пільга надається платнику податку, який є   учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та іншим категоріям громадян.

Пільги у зазначених розмірах будуть діяти протягом всього 2013 року.

 

 

До уваги платників  єдиного  податку!

 

Згідно з положеннями Податкового кодексу України ставки єдиного податку для платників першої та другої  групи встановлюються у відсотках  до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Зокрема, фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-  для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Статтею  8 Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» на 1 січня 2013 року  установлено  мінімальну заробітну плату у розмірі  1147 грн.

Таким чином   платник єдиного податку  першої та другої групи починаючи з січня 2013 року сплачують єдиний податок  виходячи  з розміру  мінімальної заробітної плати на 1 січня  2013 року – 1147 грн.

 

Порядок  подання Податкового розрахунку  за формою  1ДФ

Яким нормативним документом визначається  порядок подання Податкового розрахунку за формою №1ДФ та які категорії платників зобов’язані його  надавати?

 

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) затверджений наказом ДПА України  від 24.12.2010  № 1020 (далі Порядок 1020). 

 Дія  Порядку 1020 поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів - юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу України, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

 

Який термін подання Податкового розрахунку за формою №1ДФ?

 

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Податковим  кодексом України.

Підприємство має  відокремлений підрозділ. До якого  податкового органу надається Податковий розрахунок за формою №1ДФ за працівників цього підрозділу?

Відповідно до  пункту 2 Порядку 1020, податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

На підприємстві заробітна плата нараховується та виплачується  за підсумками звітного місяця. Наприклад,  заробітна плата  за вересень  нараховується та виплачується у жовтні.  В якому Податковому розрахунку (за ІІІ квартал чи ІУ квартал) необхідно відобразити  суму заробітної плати за  вересень, яка виплачена у жовтні?

Як визначено пунктом 3 Порядку 1020, у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за ІІІ квартал входить заробітна плата за липень,  яка нарахована у липні  та виплачена у серпні, за серпень (нарахована у серпні  та виплачена у вересні), за вересень (нарахована у вересні  та виплачена у жовтні).

На підприємстві заробітна плата нараховується та виплачується  за підсумками звітного місяця. Наприклад,  заробітна плата  за вересень  нараховується та виплачується у жовтні, при цьому податок на доходи перераховується у встановлені терміни.   В якому Податковому розрахунку (за ІІІ квартал чи ІУ квартал) необхідно відобразити  суму податку на доходи із заробітної плати вересня, нарахованої та виплаченої у жовтні?

Згідно з положеннями Порядку 1020, у графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Податковий розрахунок є інформацією по окремому платнику податку за відповідний період, показники відображають фактичні дані по такій фізичній особі. У разі якщо виплата доходів та перерахування податку здійснюється у місяці, що настає за звітним місяцем (за вересень у жовтні), то такі суми податку необхідно відобразити у звітності за ІІІ квартал.

Якщо перерахування податку здійснюється пізніше, ніж у місяці, що настає за звітним місяцем (наприклад: за вересень  у листопаді), то такі суми перерахування рахуються як погашення податкового боргу, які необхідно відобразити у періоді, на який припадає таке погашення (податковий розрахунок за ІУ квартал).

Зазначене питання роз’яснене  у листі ДПА України від 24.05.2011 № 9649/6/17-0215 "Щодо заповнення податковими агентами податкового розрахунку".

Чи допускається заповнення декількох рядків у ф. № 1ДФ з однією ознакою доходу на одного працівника?

 Згідно з пунктом 3 Порядку 1020, у  графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*", крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.

Тобто наявність декількох рядків у формі №1ДФ  з однією ознакою доходу допускається у разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі.  Про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.

Також допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу  у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

Який порядок проведення коригувань  Податкового розрахунку за формою №1ДФ?

Відповідно до пункту 4 Порядку 1020, коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на вилучення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення.

 

 Чи відображаються у Податковому розрахунку за формою №1ДФ доходи, які виплачуються приватним підприємцям?

 

Так.  Доходи, нараховані (виплачені) приватним підприємцям відображаються у Податковому розрахунку з ознакою доходу «157» - дохід, виплачений  самозайнятій особі.  За цією ознакою доходу відображаються також   доходи, які виплачуються  особам, що здійснюють незалежну професійну діяльність, наприклад, приватним нотаріусам, адвокатам.

 

 

                                                                                Відділ масово – роз’яснювальної роботи

                                                                                            ДПА в Запорізькій області

 

Просмотров: 589 | Добавил: kolyaka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 Marina4821   [Материал]
Вітаю вас . Скажіть купити , Нетбук , або ноутбук , або планшетний комп'ютер ? Мені потрібно для роботи . З одного боку планшет зручніше , а з іншого ноутбук могутнішеhttp://tech-cold.net/ - ...
Порадьте що взяти . Якщо можна , з прикладами .

Имя *:
Email *:
Код *:
Воскресенье, 20.09.2020, 04:10
Приветствую Вас Гость

Поиск

Календарь

«  Декабрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 52

Друзья сайта

 • Асамблея ГО МСБУ
 • Политическая партия "Новая жизнь"
 • Верховна Рада України
 • Офіційний портал Запорізької міської влади
 • ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ "КРАЙ"
 • Статистика


  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0