Запорожский Городской Союз Предпринимателей "Ника"

Главная » 2013 » Январь » 30 » Платникам єдиного податку
12:28
Платникам єдиного податку


Платникам єдиного податкуЯким чином та в який термін реєструється книга обліку доходів і витрат в органах ДПС платником єдиного податку третьої групи який сплачує ПДВ?


Відповідно до п. 1 Порядку ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.11 № 1637, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.11 за № 1535/20273 (далі – Порядок), фізичні особи - підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів і витрат (далі - Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку (п. 2 Порядку).

Згідно із пп. 5.2 п. 5 додатку 27 «Стандарт надання адміністративної послуги «Реєстрація Книги обліку доходів і витрат» (далі – Додаток 27) наказу ДПС України від 30.11.11 № 187 строк розгляду поданих заявником або уповноваженою особою документів для надання адміністративної послуги «Реєстрація Книги обліку доходів і витрат» або відмови в її наданні становить два робочих дні від дати подання таких документів. При цьому, заявник – це особа (юридична, фізична тощо), щодо якої складено заяву на отримання адміністративної послуги. Вхідним документом для процесу є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника органу ДПС, перших заступників (заступників) керівника органу ДПС заява в довільній формі щодо реєстрації Книги.

Разом з заявою має подаватись прошнурований з пронумерованими сторінками та заповненою титульною сторінкою примірник Книги (пп. 6.1 п. 6 Додатку 27).

Враховуючи вищевикладене, книга обліку доходів і витрат реєструється в органі державної податкової служби протягом двох робочих днів від дати подання необхідних документів (заяви та книги обліку доходів і витрат).Чи включається до доходу ФОП - платника ЄП сума повернутої йому фінансової допомоги, що раніше надавалася таким платником?

Відповідно до пп.1 п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п.292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

У п.292.11 ст.292 ПКУ наведено перелік коштів, які не включаються до складу доходу платників єдиного податку.

Зокрема, до складу доходу не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (пп.3 п.292.11 ст.292 ПКУ).

 Вимоги пп.3 п.292.11 ст.292 ПКУ поширюється на платників єдиного податку, які залучають кошти інших суб’єктів господарювання.

Отже, сума коштів, що повертаються позичальником, включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який раніше надавав такі кошти як поворотну фінансову допомогу, оскільки такі кошти не враховані у п.292.11 ст.292 ПКУ.


Податкова декларація платника ЄП – ФОП заповнюється у гривнях з копійками чи без копійок?


Наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688 „Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1533/20271 затверджено податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, де передбачено, що фінансові показники у цій податковій декларації зазначаються у гривнах.

 Отже, відповідно до діючого законодавства платник єдиного податку фізична особа – підприємець при подачі податкової декларації за звітний (податковий) період зазначає свої фінансові показники у гривнах.Чи необхідно вести окрему книгу обліку доходів кожному найманому працівнику ФОП – платника ЄП?


Відповідно до вимог ст.296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями книгу обліку доходів ведуть платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Наказом Міністерства фінансів України від 15.12.11 № 1637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» затверджено форму книги обліку доходів та порядок її ведення (далі – наказ №1637).

При цьому, нормами ПКУ та наказу №1637 не передбачено ведення окремо книги обліку найманими працівниками фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку.
     Чи може фізична особа – підприємець вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності?     Згідно з ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

     Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

     Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.Що є доходом фізичної особи – єдинника при безоплатному отриманні товарів (робіт, послуг). Відповідно до п.292.3 ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного

періоду товарів (робіт, послуг).

     Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

     Згідно з пп.14.1.13 п.14.1 ст.14 ПКУ безоплатно надані товари, роботи, послуги - це:
     а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
     б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
     в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.
     Продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (пп.14.1.202 п.14.1 ст.14 ПКУ).
     Звичайна ціна - це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін (пп.14.1.71 п.14.1 ст.14 ПКУ).
     Звичайні ціни з 1 січня 2013 року
визначаються за правилами, визначеними ст.39 ПКУ.

     Враховуючи вищевикладене, до суми доходу фізична особа – підприємець – платник єдиного податку включає вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), визначену за звичайними цінами.


Яку ставку податку сплачує єдинник, якщо органи місцевого сомоврядування не прийняли рішення щодо ставки на певні види діяльності?


 Відповідно до пп.12.3.5 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.
     Згідно із п. 293.1 ст. 293 ПКУ ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата.
     Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
     2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
     Враховуючи вищевикладене, у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення ставки єдиного податку на певні види діяльності, то фізичні особі – підприємці – платники єдиного податку, які віднесені до першої або другої груп, сплачують мінімальний розмір ставки єдиного податку, встановлений п. 293.2 ст. 293 ПКУ.Подання податкової декларації платником єдиного податку другої групи.


     З 04.01.2013 року Законом України від 20 листопада 2012 року № 5503-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» внесені зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), зокрема, для платників єдиного податку другої групи змінено податковий (звітний) період з календарного кварталу на календарний рік. Так, відповідно до п.296.2 ст.296 ПКУ платники єдиного податку другої групи починаючи з 01.01.2014 року (за звітний період - 2013 рік) подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п.295.1 ст.295 ПКУ.


     Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої або п’ятої групи.
     Враховуючи вищевикладене, платники єдиного податку другої групи подають податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2012 рік у строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.


Просмотров: 2234 | Добавил: kolyaka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Суббота, 17.04.2021, 11:31
Приветствую Вас Гость

Поиск

Календарь

«  Январь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 52

Друзья сайта

 • Асамблея ГО МСБУ
 • Политическая партия "Новая жизнь"
 • Верховна Рада України
 • Офіційний портал Запорізької міської влади
 • ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ "КРАЙ"
 • Статистика


  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0