Запорожский Городской Союз Предпринимателей "Ника"

Главная » 2016 » Апрель » 12 » Іноземні доходи підлягають обов’язковому декларуванню
21:11
Іноземні доходи підлягають обов’язковому декларуванню
Іноземні доходи підлягають обов’язковому декларуванню Сума іноземних доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію та сплатити з одержаних доходів податок на доходи та військовий збір. За підсумками 2015 року сума іноземного доходу оподатковується податком за ставкою 15%. Якщо загальна сума отриманих у звітному місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2015 році 12180 грн.), ставка податку становить 20%. Військовий збір розраховується фізичними особами самостійно за ставкою 1,5% об’єкта оподаткування. Доходи, одержані в іноземній валюті перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів. У податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік, суму сплаченого протягом року податку, та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи та військового збору. Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за минулий 2015 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2016 року. Доходи, які перевищують 146160 грн., необхідно задекларувати Для громадян, які у минулому році отримували доходи у вигляді заробітної плати та за цивільно-правовими договорами від двох або більше податкових агентів і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищили 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року – у 2015 році 146160 грн., Податковим кодексом України передбачено обов’язкове подання річної декларації. Тобто, якщо загальна сума доходів у вигляді заробітної плати та за цивільно – правовими договорами, отриманих від декількох податкових агентів у 2015 році перевищує 146160 грн., громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Якщо загальна річна сума доходів, отриманих від податкових агентів у минулому році у вигляді заробітної плати та за цивільно – правовими не перевищить зазначений показник, та відсутні інші підстави для надання річної податкової декларації, декларація не подається. За якою формою реєструється в ЄРПН податкова накладна, складена до/після 01.04.2016? З 01.04.2016 податкові накладні та/або розрахунки коригування підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», не залежно від дати їх складання: до 01.04.2016 чи після 01.04.2016 (за умови дотримання інших вимог щодо реєстрації в ЄРПН). Нові формати податкової накладної (J/F1201008) та розрахунку коригування (J/F1201208) розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/. У зв’язку з набранням чинності з 01.04.2016 наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, всі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за формою, чинною на день такої реєстрації. Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів? Пунктом 12 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ кошти, що надійшли орендодавцю від орендаря у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг з утримання приміщень? Кошти, що надійшли орендодавцю, який не є бюджетною установою, у вигляді компенсації комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень від орендаря, включаються до бази оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою. Суми відшкодування витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії орендодавцю – бюджетній установі до бази оподаткування не включаються. Чи повинен орендар нарахувати ПДВ на витрати, що понесені ним у зв’язку з поліпшенням орендованого приміщення, при поверненні цього приміщення орендодавцю? Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. Відповідно до п.п. «в» п.п. 14.1.185 та п.п. «в» п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання товарів/послуг включає, зокрема безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на безоплатній основі. Пунктом 188.1 ст. 188 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни). Враховуючи викладене, якщо витрати на поліпшення об’єкта оренди проведено за згодою орендодавця та не компенсовано орендарю, то при поверненні об’єкта оренди вартість поліпшення вважається безоплатно наданою та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення. Чи може бути складена не пізніше останнього дня місяця зведена податкова накладна у випадках, на які поширюються вимоги для складення податкової накладної за щоденними підсумками операцій? При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг за готівку особам, що не зареєстровані платниками ПДВ, розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), такий постачальник може складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо попередньо не були складені податкові накладні на ці операції). При цьому, при постійних зв’язках з особами, що не зареєстровані платниками ПДВ, а саме у випадках, коли операції з постачання товарів/послуг здійснюються за готівку таким особам два і більше разів на місяць на підставі відповідного договору, в якому і визначені періодичність поставки таких товарів/послуг та порядок оплати їх вартості, може бути складена зведена податкова накладна (якщо попередньо не були складені податкові накладні на такі операції). ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР 19 квітня 2016 року Останній день сплати: - авансових платежів з ПДФО фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), розрахованих самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат - єдиного внеску, нарахованого за попередній квартал фізичними особами - підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування 20 квітня 2016 року Останній день подання: - декларації з податку на додану вартість за березень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю; - декларації акцизного податку за березень 2016 року - податкової декларації рентної плати за березень 2016 року з розрахунками; - звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників Останній день сплати: - авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ групп; - єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) 29 квітня 2016 року Останній день сплати: - рентної плати за березень; - плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень (крім громадян); -.єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал 2016 року; -податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами; - транспортного податку юридичними особами; - податку на додану вартість за березень 2015 року; - акцизного податку за березень 2015 року Нова форма податкової накладної діє з 1 квітня 2016 року Нова форма податкової накладної затверджена наказом МФУ від 31.12.2015 № 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної". Податкова накладна за новою формою повинна складатися з 1 квітня 2016 року. Пунктом 3 Порядку заповнення податкової накладної № 1307 встановлено, що усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за формою, чинною на день такої реєстрації. Отже всі податкові накладні, реєстрація яких здійснюється в ЄРПН після 1 квітня 2016 року, мають бути складені за новою формою. Це стосується і тих податкових накладних, у яких дата складання припадає на період до 1 квітня 2016 року. Зазначена норма роз’яснена листом ДФС України від 01.04.2016 №11272/7/99-99-03-02-17. Винагорода (бонус) дистриб'ютора за виконання плану продажу є об’єктом оподаткування ПДВ При наданні продавцем винагороди (бонусу) дистриб'ютору за досягнення відповідних показників та виконання плану продажу об'єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються дистриб'ютором. Отже, дистриб'ютор при отриманні мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) від продавця у зв'язку з досягненням відповідних показників та виконанням плану продажу, повинен визначити податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з суми отриманих мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. У продавця при виплаті мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) дистриб'ютору відповідно виникає право на формування податкового кредиту (за умови реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної дистриб'ютором). Зазначена норма визначена п. 185.1 ст. 185, пп. 14.1.185 ст. 14, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 25.02.2016, № 4164/6/99-99-19-03-02-15. Платники податку на прибуток за малоцінними необоротними матеріальними активами податкові різниці не визначають З метою бухгалтерського обліку для визначення об'єкта основних засобів не застосовується вартісний критерій, і передбачене групування основних засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та самостійне установлення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА). У податковому обліку до МНМА відносяться активи вартістю не більше 6 тис. грн. та строком корисного використання не більше одного року (до 01.09.2015 – 2,5 грн). Підприємства, які визначають різниці, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до норм, визначених Податковим кодексом. При цьому, різниці за малоцінними необоротними матеріальними активами не виникають, оскільки такі активи не належать до основних засобів. Зазначена норма визначена пп. 14.1.138 ст. 14, пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України та П(С) БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 N 92 та роз’яснена листом ДФС України від 05.02.2016 р. N 2457/6/99-99-19-02-02-15. Операції з металобрухтом звільняються від оподаткування ПДВ навіть за відсутності постанови КМУ Тимчасово, до 1 січня 2017 року, від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів. Переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 15. При цьому, на операції платників ПДВ з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснювалися, починаючи з 01.01.2014 до 31.12.2014 (включно, в тому числі у період відсутності відповідних переліків, що затверджуються КМУ, а саме з 01.01.2014 до 17.02.2014) та з 01.01.2015 до 31.12.2015 (включно, в тому числі у період відсутності відповідних переліків, що затверджуються КМУ, а саме з 01.01.2015 до 30.03.2015), поширюється режим звільнення від оподаткування ПДВ. Зазначена норма визначена п. 23 підр. 2 розд. XX Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 25.03.2016 р. № 10203/7/99-99-19-03-02-17. При неповному робочому дні є право на податкову соціальну пільгу Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2016 році - 1930 грн.). Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році - 689 грн.). При цьому, право на отримання податкової соціальної пільги залежить від розміру місячного доходу, а не кількості відпрацьованого часу. Отже, якщо працівник працює неповний робочий день та отримує у зв'язку з трудовими відносинами заробітну плату, яка у 2016 році не перевищує 1930 грн. на місяць, він має право на застосування податкової соціальної пільги 689 грн. Зазначена норма визначена пп. 169.1.1 та пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 18.03.2016 № 5930/6/99-99-17-03-03-15. Обов'язкова реєстрація платником ПДВ Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, зокрема, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн. (без урахування ПДВ). До оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ (20 відсотків), ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ. Отже для цілей реєстрації платником ПДВ до оподатковуваних операцій належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ. Зазначена норма визначена п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 23.03.2016 р. N 3035/Н/99-95-42-01-14. Оновлено Державний реєстр РРО ДФСУ наказом від 01.04.2016 р. № 271 затверджено оновлений Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Державний реєстр РРО складається з двох розділів: Реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації, та Реєстратори розрахункових операцій, первинна реєстрація яких заборонена. Оновлений Реєстр включає 67 РРО, дозволених до первинної реєстрації. Серед заборонених визначені, зокрема, ті, що забезпечують передання до органів Державної фіскальної служби України лише фіскальних звітних чеків. З оновленим переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби: sts.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/. ГУ ДФС у Запорізькій області
Просмотров: 236 | Добавил: kolyaka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Четверг, 26.04.2018, 12:27
Приветствую Вас Гость

Поиск

Календарь

«  Апрель 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 50

Друзья сайта

 • Асамблея ГО МСБУ
 • Политическая партия "Новая жизнь"
 • Верховна Рада України
 • Офіційний портал Запорізької міської влади
 • ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ "КРАЙ"
 • Статистика


  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0