Запорожский Городской Союз Предпринимателей "Ника"

Главная » 2017 » Апрель » 24 » Збільшено розміри добових і витрат на найм житла при відрядженні державних службовців та працівників бюджетних підприємств та організацій
10:46
Збільшено розміри добових і витрат на найм житла при відрядженні державних службовців та працівників бюджетних підприємств та організацій

Збільшено розміри добових і витрат на найм житла при відрядженні державних службовців та працівників бюджетних підприємств та організацій

 

З 19 квітня 2017 року сума добових витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, установлена в розмірі 60 грн (раніше така сума становила 30 грн.).

Крім того, збільшена гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу в межах України з 250 грн. до 600 грн.

Зазначені зміни внесені постановою КМУ від 05.04.2017 року № 241 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98".

Постанова опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 19.04.2017 р. №73.

Своєчасно задекларуйте доходи, отримані у 2016 році!

За 2016 рік громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню та особи, які провадять незалежну професійну діяльність повинні у термін не пізніше 3 травня поточного року (який є граничним строком) подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Форма Декларації затверджена наказом МФУ №821 від 15.09.2016 року.

У Декларації фізичні особи – платники податків зобов’язані задекларувати доходи, отримані ними протягом 2016 року, та самостійно визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за відповідними ставками (18% або 5%) і військового збору за ставкою 1,5%.

Не відкладайте декларування доходів, отриманих у минулому році, на останні дні та вчасно їх задекларуйте.

.

З 1 квітня 2017 року змінено порядок надання індивідуальних податкових консультацій

 

З 1 квітня 2017 року змінено строки та порядок надання консультацій, встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій.

Письмовий запит на отримання консультації обов'язково повинен містити такі реквізити як:

- найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

- підпис платника податків;

- дату підписання звернення.

У разі якщо звернення платника податків, не відповідає зазначеним вимогам, консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Строк надання консультації становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 10 календарних днів з обов'язковим повідомленням про це платника податків.

Консультація, надана в письмовій формі, обов'язково повинна містити:

- назву - податкова консультація,

- реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій,

- опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків,

- обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Територіальний орган ДФС протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків направляє таку консультацію до ДФС для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу.

ДФС України, отримавши консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:

- про внесення відомостей про консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується;

- про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру консультацій з одночасним наданням платнику податків від свого імені консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу.

Консультація, яка не внесена до Єдиної бази консультацій, не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або пеня).

Як і раніше, державні податкові інспекції мають право надавати тільки усні податкові консультації.

Консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.

При цьому, у разі скасування/зміни в майбутньому узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації, наданої до 01.04.2017 р., платник податків не несе відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню).

Зазначений порядок визначений ст. 52 і 53 та п. 39 підр. 10 розд. ХХ Податкового кодексу та роз’яснено листом ДФС України від 17.03.2017 р. N 6531/7/99-99-10-03-18.

 

Дію Переліків, якими звільняються від оподаткування ПДВ постачання та імпорт металобрухту, подовжено до 01.01.2019 року

Кабінет Міністрів України постановою від 22.03.2017 року №72 вніс зміни до постанови від 12.01.11 №15 "Про затвердження переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість".

Так, згідно Постанови КМУ №172 дію переліків, якими звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання та імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, продовжено до 1 січня 2019 року.

Постанова №172 набирає чинності з дня її опублікування (опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» від 24.03.2017 N 56), тобто з 24 березня 2017 року.

 

На офіційному веб-порталі ДФС розміщена інформацію щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку фіскальними органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Державна фіскальна служба України веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального.

ДФС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з Реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку з реалізації пального.

Інформацію щодо реєстрації суб’єкта господарювання платником акцизного податку з реалізації пального, можна отримати скориставшись пошуковим сервісом «Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального».

Доступ до пошуку відкритий в «Електронному кабінеті платника» https://cabinet.sfs.gov.ua.

Фірмові страви, кулінарні, кондитерські та борошняні вироби, виготовлені із використанням алкогольних напоїв не оподатковуються акцизним податком з роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

До підакцизних товарів належать, зокрема спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво.

Алкогольні напої – це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відс. об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до УКТ ЗЕД шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, в тому числі які містять алкоголь, віднесені до коду 1806; кава - 0901, чай - 0902 та не є підакцизною.

Отже, суб’єкт господарювання ресторанного господарства не повинен сплачувати акцизний податок з роздрібної торгівлі фірмових страв, кулінарних, кондитерських та борошняних виробів, кави, чаю або шоколаду, до яких відповідно до нормативних документів на їх виготовлення, затверджених в установленому порядку, додано алкогольні напої, оскільки кінцева продукція не є підакцизною.

Зазначена норма визначена п.п. 14.1.5 ст. 14; п.п. 213.1.9 ст. 213; п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України.

Виплата страхових платежів не є об’єктом оподаткування ПДВ

Операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством.

Оскільки надання послуг із страхування і перестрахування не є об’єктом оподаткування ПДВ, то виплата страхових платежів також не є об’єктом оподаткування, і як наслідок операція з отримання таких страхових платежів чи операція з їх виплати не змінює суму податкового кредиту або податкових зобов’язань ані у застрахованої особи, ані у страхової компанії (страховика).

Зазначена норма передбачена пп.196.1.3 ст.196 Податкового кодексу України.

На помилково перераховані контрагентом кошти податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються

 

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу.

 

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, зокрема дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню.

 

Отже, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб'єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Тобто, при отриманні на поточний рахунок коштів, які помилково перераховані контрагентом (не як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню), податкові зобов'язання платником не нараховуються та, відповідно, податкова накладна не складається.

Зазначена норма передбачена п. 185.1 "а" і "б" ст. 185; п.187.1 ст. 187 Податкового кодексу України.

 

При реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту необхідно застосовувати РРО

Ст. 9 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" встановлено обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Постановою КМУ «Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантованому ремонту (обслуговуванню) або гарантованій заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 16.03.2017 року №231 визначено Перелік груп технічно складних побутових товарів, продаж яких повинен здійснюватись із застосуванням РРО.

Постанова №231 набирає чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення. (опублікована 07.04.2017 року в газеті «Урядовий кур’єр» № 66)

Отже, застосовувати РРО при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту за Переліком №231, суб’єкти господарювання зобов’язані з 8 травня 2017 року.

Сільськогосподарським підприємствам збільшено реєстраційну суму для податкових накладних

 

До 31 грудня 2017 року значення суми, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначеної п. 200 1.3 ст. 200 1 Податкового кодексу України (ПКУ), збільшується на суму коштів, що були перераховані з 1 по 30 січня 2017 року з поточних на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, що до 01.01.2017 застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, в установах банків, але не більше суми, що мала спрямовуватися на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, крім уточнюючих розрахунків.

 

Таке збільшення здійснюється одноразово за заявою платника ПДВ, поданою в довільній формі до фіскального органу, разом з копіями платіжних доручень, завіреними в установленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.

 

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати до фіскального органу заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ на його поточний рахунок відповідно до п. 200 1.6 ст. 200 1 ПКУ, для тих платників податку, у яких такі кошти обліковуються на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ.

Зазначена норма передбачена Законом від 23.03.2017 N1988-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований в газеті «Голос України» №69 від 14.04.2017р.).

 

ГУ ДФС у Запорізькій області

 

Просмотров: 433 | Добавил: kolyaka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Среда, 14.11.2018, 07:41
Приветствую Вас Гость

Поиск

Календарь

«  Апрель 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 50

Друзья сайта

 • Асамблея ГО МСБУ
 • Политическая партия "Новая жизнь"
 • Верховна Рада України
 • Офіційний портал Запорізької міської влади
 • ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ "КРАЙ"
 • Статистика


  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0