Запорожский Городской Союз Предпринимателей "Ника"

Главная » 2016 » Август » 9 » Податковий календар 09 серпня 2016 року
19:40
Податковий календар 09 серпня 2016 року

                                             Податковий календар

                                                 09 серпня 2016 року

Останній день подання:

- податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІ квартал:

     -        рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів,

     -        рентної плати за спеціальне використання води,

     -       рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- податкової декларації екологічного податку за ІІквартал;

- податкової декларації туристичного збору за півріччя;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя;

- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – юридичними особами за півріччя;

-  податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході зі спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстровані протягом ІІ кварталу;

- податкової декларації платника єдиного податку для платників ІІІ групи;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу),що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за ІІ квартал 2016 року;

- декларації з податку на прибуток підприємств за ІІ квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

- декларації податку на додану вартість за ІІ квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за II квартал 2016 року (форма № 1ДФ).

 

Неприбуткові організації до 16 вересня 2016 року повинні підтвердити свій статус

Відповідно до постанови КМУ від 13.07.16 № 440 фіскальні органи протягом двох місяців з дня набрання нею чинності (з 16 липня 2016 року), надісилатимуть до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.15 № 652, письмові запити про надання в місячний строк із дня їх отримання:

- відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, установленим п. 133.4 Податкового кодексу;

- завірених нею копій установчих документів організації (крім неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та які відповідають вимогам, установленим п. 133.4 Податкового кодексу).

Житлово-будівельні кооперативи повинні також надати завірені копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Постанова КМУ від 13.07.16 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» набрала чинності 16 липня 2016 року (опублікована в «Урядовому кур’єрі» 16.07.2016 №132).

Затверджено звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Міністерством фінансів України наказом від 17.06.2016 № 553 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації" затверджено форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт за зазначеною формою подається до фіскальних органів неприбутковими підприємствами, установами та організаціями у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказ №553 набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в «Офіційному віснику України» від 02.08.2016 №58).

 

При списанні простроченої кредиторської заборгованості необхідно відкоригувати податковий кредит

 

У платників ПДВ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

 

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

 

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

 

Сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою.

 

Товари чи послуги, отримані платником ПДВ та неоплачені протягом терміну позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання. Тому у платника податку відсутнє право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг.

Отже, якщо платник ПДВ при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але не оплатив їх протягом терміну позовної давності, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при отриманні неоплачених товарів/послуг.

Зменшення податкового кредиту здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Зазначена норма визначена п. 198.3 ст.198 Податкового кодексу України та роз’яснена листом  ДФС України від 29.06.2016  № 14038/6/99-99-15-03-02-15.

Затверджено порядки щодо реєстрації та застосування РРО, КОРО та РК

Міністерством фінансів України наказом від 14.06.2016 р. № 547 затверджено:

- Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги);

- Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

- Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;

- Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій.

Як визначено Порядком, вимоги до форми і змісту КОРО та РК у частині відображення інших податків (зборів), крім ПДВ, не поширюються на здійснення у них записів про рух готівки та про суми розрахунків на підставі розрахункових документів, що друкуються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, до набрання чинності цим наказом (до 26.07.2016 р.)

До створення реєстру центрів сервісного обслуговування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу разом із заявою про реєстрацію (перереєстрацію) РРО та копією договору з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт такого РРО копію документа, яким підтверджується право, надане ЦСО виробником РРО на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) РРО.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування (опублікований в Офіційному віснику України  26.07.2016 р. №56).

Затверджено порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Міністерством фінансів України наказом від 13.06.2016 N544 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво"  затверджено:

Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

 

- форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

 

- форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в Офіційному віснику України від 29.07.2016 №57).

Помилки у фінансовій звітності, які вплинули на податок на прибуток, виправляються або через уточнюючий розрахунок, або у складі податкової декларації

Якщо внаслідок виправлення помилок у фінансовій звітності змінюються показники декларації з податку на прибуток, зокрема показник рядка 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» або рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)», то помилки можна виправити:

- або шляхом подання уточнюючого розрахунку;

- або у складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний) період.

При поданні податкової декларації (уточнюючого розрахунку) доцільно подавати доповнення до такої декларації (розрахунку), з відповідними поясненнями та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці у податковій декларації, а також копії фінансової звітності з виправленими показниками.

Зазначена норма визначена п.50.1 ст. 50 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 26.05.2016 р. № 11515/6/99-99-15-02-01-15.

Затверджено Порядок контролю за досягненням платниками єдиного податку - фізичними особами граничного розміру доходу

КМУ 13.07.2016 року затверджено постанову "Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами - підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України".

Постановою визначено механізм здійснення фіскальними органами заходів податкового контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами) обсягу доходу понад 1 млн. грн., що зобов’язує  їх застосовувати реєстратори розрахункових операцій при здійсненні готівкових розрахунків.  

Для визначення граничного обсягу доходу враховуються в сукупності усі види доходів, які отримані платником єдиного податку від провадження підприємницької діяльності протягом календарного року незалежно від обраних видів діяльності.

Для здійснення податкового контролю використовується податкова інформація, зібрана та/або отримана контролюючими органами, та яка зберігається з урахуванням результатів її опрацювання в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами таких органів.

Для отримання податкової інформації контролюючі органи можуть:

- звертатися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин з письмовим запитом про подання податкової інформації;

- проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання стосовно платників єдиного податку.

З метою здійснення податкового контролю за досягненням платниками єдиного податку граничного обсягу доходу контролюючий орган може проводити документальну позапланову перевірку та фактичну перевірку.

Постанова КМУ від 13.07.2016 року № 439 "Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами - підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України" опублікована в «Офіційному віснику України» від 26.07.2016 №56).

Платники єдиного податку - фізичні особи сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць

 Платники єдиного податку - фізичні особи  зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді щомісячного авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал.

Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (суми, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід)).

Отже, фізичні особи - платники єдиного податку сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць (з 1.05.2016 р. - 319 грн (1450 грн. х 22%)), в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

При цьому платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансових платежів до 20 числа кожного місяця поточного кварталу, які враховуються ними при остаточному розрахунку, що здійснюється за календарний квартал.

Зазначена норма визначена ст. 9 Закону України від 08.07.10 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
п. 4 розд. ІІІ та п.п. 2 п. 6 розд. ІV «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженої наказом МФУ від 20.04.15 № 449.

Затверджено зміни до податкової декларації з ПДВ

Наказом МФУ від 25.05.2016 № 503 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" затверджено Зміни до форми податкової декларації з ПДВ.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано в "Офіційному віснику України" 01.07.2016 №49).

Подання податкової декларації з ПДВ за формою, яка враховує зміни, внесені наказом № 503, вперше  здійснюється за звітний період серпень 2016 року (граничний термін подання 20.09.2016), IV квартал 2016 року (граничний термін подання 10.02.2017).

Нова редакція декларації передбачає спрощення порядку заповнення податкової звітності та розшифровку від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом в розрізі постачальників тільки у тій частині такого від'ємного значення, яка задекларована платником податку до бюджетного відшкодування.

Така деталізація здійснюється в таблиці 2 "Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України" додатка З (ДЗ) до декларації з ПДВ.

Деталізація від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, здійснюється лише в частині періодів її виникнення. Такі дані відображаються в додатку 2 (Д2) до декларації з ПДВ.

При заповненні додатка 2 (Д2) і таблиці 2 додатка З (ДЗ)  доцільно застосовувати принцип хронології формування від'ємного значення, згідно з яким податкові зобов'язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення - від найдавнішого до найновішого.

Тобто у графі 2 таблиці 2 додатка З (ДЗ) до декларації з ПДВ рекомендується вказувати індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від'ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Зміни щодо податкової декларації з ПДВ, внесені наказом №503, роз’яснено листом ДФС України від 22.07.2016 №24830/7/99-99-15-03-02-17.


Пільги по земельному податку передбачені для фізичних осіб, яким призначено пенсію за віком

Від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом  використання у межах граничних норм, а саме:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

При цьому, пільги не передбачено на земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних  часток (паїв).

Отже, фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв).

В такому випадку фізична особа для отримання пільги має подати до фіскального органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).

Зазначена норма передбачена п. 281.1, п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.

Після створення відокремленого підрозділу протягом 10 робочих днів подається повідомлення за ф. № 20-ОПП

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма за № 20-ОПП) визначене у додатку 11 «Порядку обліку платників податків і зборів» у редакції наказу МФУ від 22.04.14 № 462.

Отже, відокремлений підрозділ юридичної особи зобов’язаний стати на облік у фіскальних органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти пов’язані з оподаткуванням, через які здійснюється діяльність або щодо яких виникає обов’язок із сплати податків та зборів у відокремленого підрозділу шляхом подання до контролюючого органу повідомлення  за ф. № 20-ОПП.

Форма за № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу.

Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-ОПП щодо підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність юридичною особою, крім об’єктів оподаткування, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.

Зазначена норма передбачена п. 15.1. ст. 15; п. 22.1 ст. 22; п. 63.3 ст. 63  Податкового кодексу України.

Підприємці на загальній системі оподаткування застосовують РРО, а за певним видами діяльності КОРО та РК

Суб`єкти господарювання – фізичні особи, що знаходяться на загальній системі оподаткування, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) повинні застосовувати РРО, крім суб`єктів господарювання, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій відповідно до чинного законодавства.

Постановою КМУ від 23.08.2000 № 1336, розробленою Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Пунктом 2 Постанови № 1336 встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО є обов’язковим.

Тобто, для окремих форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах Переліку, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій граничний розмір складає 200 тис. грн. на один суб’єкт господарської діяльності або 75 тис. грн. на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг)), в залежності від форми та умов проведення діяльності.

Зазначена норма передбачена п.1 ст. 3; ст. 10 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

 ГУ ДФС у Запорізькій області

 


 

 

 

 

 

 

          ГУ ДФС у Запорізькій області

 

Просмотров: 155 | Добавил: kolyaka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Среда, 12.12.2018, 21:47
Приветствую Вас Гость

Поиск

Календарь

«  Август 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 50

Друзья сайта

 • Асамблея ГО МСБУ
 • Политическая партия "Новая жизнь"
 • Верховна Рада України
 • Офіційний портал Запорізької міської влади
 • ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМЦІВ "КРАЙ"
 • Статистика


  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0